Följ oss på sociala medier:

Böner och gudsdyrkan

Öppet under alla bönetider, fem gånger om dagen

En av våra fem pelare

Moskén är öppen under alla bönetider

Bönen är en av Islams fem pelare vilket gör att många muslimer vänder sig och ber i Alby moskén. Moskén är öppen under alla bönetider, fem gånger om dagen, och tiden för varje bön är ca 10 minuter.

Fredagspredikan

Fredagsbönen är muslimernas veckoceremoni och brukar sträcka sig till normalt ca 30 minuter. Denna ritual består av en fredagspredikan på arabiska och en översättning till svenska samt en bön.

Bönetiderna för fredagsritualen äger rum kl. 12:00 vintertid och kl. 13:00 sommartid.

Fredagspredikan är ett medel för moskén att förmedla sitt budskap till familjerna och samhället, genom att uppmärksamma de viktiga samhällsproblemen och erbjuda lösningar till dem,  både ett religiöst perspektiv men också från ett samhällsnyttigt perspektiv som överensstämmer med sveriges regler och lagar.

Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns [även] redbara människor, som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på sina ansikten [i tillbedjan].

De tror på Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga

och vad gott de gör skall inte frånkännas dem; Gud vet vilka de är som fruktar Honom.

3:113-115

Stöd Alby moskén

Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete

Albymoskén arbetar för att vi och våra barn ska ha en plats för att praktisera vår religion och utföra våra riter.

Moskén har en driftkostnad och håller många aktiviteter och program. Moskén samarbetar också med flera välgörenhetsorganisationer, för att stötta de fattiga och behövande. Genom att bidra till moskén hjälper du att säkra driftkostnaderna och fortsättningen av moskéns aktiviteter.