Följ oss på sociala medier:

Om moskén

Islamiskt Forum i Botkyrka sedan 1992

Alby moskén

Islamiskt forum i botkyrka

Islamiskt Forum I Botkyrka (IFB) grundades 1992 för att betjäna det muslimska samhället i Stockholmsregionen. I forumet ingår en stor grupp medlemmar av olika nationaliteter och en stor del av ungdomar.

Föreningen tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom “Alby moskén”.

Föreningen samarbetar med andra föreningar i Botkyrka både kommunala och statliga, för att bidra effektivt till samhället. Föreningen tillhandahåller olika sociala aktiviteter genom familje- och ungdomsträff, där olika ämnen som berör familjen, barn, ungdom, samhälle och miljö diskuteras.

Föreningen tillhandahåller också många moderna pedagogiska hjälpmedel, utöver att hjälpa ungdomar att integreras i samhället. Vi ser alltid efter att tjäna det svenska samhället, som vi anser vara en del av.

Vårt mål och syfte

Integration och engagemang

Alby moskén syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

En plats för dig

Vårt islamiska centrum är stolt över sitt arv av mångfald, öppenhet, samhällsengagemang och samhällsbyggande. Lär dig mer om vår inställning till Islam och vår definition av den muslimska identiteten, som alla formar karaktären i vårt samhälle. Bli en del av oss på Alby moskén, bli medlem!

Stöd Alby moskén

Ditt stöd är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete

Albymoskén arbetar för att vi och våra barn ska ha en plats för att praktisera vår religion och utföra våra riter.

Moskén har en driftkostnad och håller många aktiviteter och program. Moskén samarbetar också med flera välgörenhetsorganisationer, för att stötta de fattiga och behövande. Genom att bidra till moskén hjälper du att säkra driftkostnaderna och fortsättningen av moskéns aktiviteter.