Bönetider

Bidra till Albymoské

123 2 771 624

Om oss

Islamiskt Forum I Botkyrka (IFB) grundades 1992 för att betjäna det muslimska samhället i Stockholmsregionen. I forumet ingår en stor grupp medlemmar av olika nationaliteter och en stor del av ungdomar. Forumet tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom "Albymoské".

Köp Alby Moské ,
för dig och dina barn.

Moské20%

Alla vill ha en egen bil, eget hus, eget företag. Men har vi muslimer tänkt på att ha vår egna moské? nu är det dags.

Alhamdulillah vi har en vacker moské, men tyvärr äger vi inte den. Det är Allah som styr allting, men vi måste planera för framtiden. Vi måste ha vår egna moské. Detta kan inte uppnås utan pengar. Därför kommer vi att starta kampanjen: ”Köp Alby moskén”, kampanjen startar den 9:e april och fortsätter tills målet är uppnått. Vi uppmanar alla att börja spara pengar så att dem kan DELTA med åtminstone 1000 kr för varje familj medlem.


Den 9:E april, kommer vi presentera projektet med alla sina detaljer.

Donera Nu

Helgundervisning

Skola kalender
Registreringsdag Lördag och Söndag
Första dag 01.01.2022
Sista dag 31.12.2022
Visa mer