Fredagspredikan är ett tal från imamen till folk. Predikan våra i ungefär trettio minuter och hålls vid Dhur bönen av varje fredag. Albymoské erbjuder Fredagspredikan på både arabiska och svenska.

Fredagspredikan är en medel som moskén förmedlar sitt budskap igenom till familjerna och samhället. Genom att uppmärksamma de viktiga samhällsproblemen och erbjuda lösningar till dem från både ett religiöst och samhällsaktigt perspektiv som överensstämmer med Sveriges lagar.