Fatwa är ett islamiskt domslut som förklarar vad man får eller inte får göra i en viss situation. Albymoské besvarar era fatwa frågor genom att vidare befordra dem till Stockholms fatwa kommitté. Fatwan besvaras från ett islamiskt perspektive där hänsyn till verkligheten tas i beslutfattandet.

Tveka inte på att höra av dig om du har frågor genom att klicka här.