vigsel-förrättning

Alby moskén erbjuder möjligheten att viga sig i enlighet med Islam. Ceremonin tar ca 30 minuter

Begravnings-ceremoni

Vi organiserar begravningsceremonin för våra medlemmar och har ett samarbete med en begravningsbyrå

Fredags predikan

Fredagspredikan är ett tal från imamen till folket. Den varar i ca 30 minuter och hålls vid Dhur bönen varje fredag

Fatwa (domslut)

Fatwa är ett islamiskt domslut som förklarar vad man får eller inte får göra i en viss situation

Shahada

Vi erbjuder hjälp till alla som vill bli muslimer eller är intresserade av Islam.

Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp under veckans gång, måndag-fredag, i en lugn studiemiljö med olika redskap