Ungdomskonferens

Hur blir jag framgångsrik?

Inledningen:

Idag möter ungdomar många utmaningar på vägen mot framgång och lycka. Därför har Albymoské organiserat en ungdomskonferens där ungdomar får chansen att diskutera dessa utmaningar och uttrycka deras åsikter kring dem. Ungdomarna får också tillfället att ta lärdomar från erfarna individer som har rika och varierande erfarenheter under konferensen.

Konferensens olika delar:

Konferensen består av två huvuddelar, workshops och presentationer.

Workshops:

Deltagarna kommer att delas in i olika grupper. Varje grupp kommer att gå igenom och diskutera ett ämne tillsammans med en gruppledare.

Presentationer:

Gruppen redovisar ämnet som gruppen hade i sin workshopframför de andra grupperna och en diskussion kring ämnet äger plats efteråt.

Datum: Söndag 1 november
Plats: Albymoské
Åldersgrupp: 12–25 år
Antal deltagare: 45 pers
Tema: Hur blir jag framgångsrik?
Syftet:
1- Diskutera och sätta ljus på viktiga ämnen för ungdomar (både tjejer och killar) i dagens samhälle.
2- Skapa kontakter och nätverk bland ungdomar och mer erfarna individer.

Ämnen som ska disuteras:
 • Karriär och framtidsjobb.
 • Identitet (Vilka är vi?) (muslimer som förstärker sitt samhälle och religion).
 • Familj och samhälle.
 • Tankesätt.

Administratör: Osama Alzain
Moderator: Mostafa Nima, Abdallah Brakat
Gäster:

 1. Imad Gaffer
 2. Abdigani Abdi
 3. khadija Isa
 4. Osama Alzain
 5. Imran Ahmed
 6. Anas Assenai
 7. Ziad Jamil
 8. Abdullah Alzain

Tidtabell

    Subject
09:30 10:00 Introduktion och Frukost 
10:00 11:15 Workshop (1)
11:15 12:00 Paus och Zuhr bön
12:00 13:15 Workshop( 2)
13:15 14:15 lunch och Asr bön
14:15 15:00 Ämne (1)
15:00 15:15 Paus
15:15 16:00 Ämne (2)
16:00 16:20 Maghreb bön
16:20 16:50 Ämne (3)
16:50 17:20 Ämne (4)
17:20 17:40 Isha bön och Avslutning

 

Ni är hjärtligt välkomna till Ungdomskonferens (1) på Albymoské.