Hafizprojektet

Alby Moskén håller flera kurser för memorering och läsning av koranen. Detta sker på helgen, alhafizprojektet utöver olika program för barn och vuxna.