Islamisk Forum i Botkyrka

Islamiskt Forum I Botkyrka (IFB) grundades 1992 för att betjäna det muslimska samhället i Stockholmsregionen. I forumet ingår en stor grupp medlemmar av olika nationaliteter och en stor del av ungdomar.

Forumet tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom “Albymoské”. Föreningen samarbetar med andra föreningar i Botkyrka både kommunala och statliga, för att bidra till effektivt till samhället. Föreningen tillhandahåller olika sociala aktiviteter genom familje- och ungdomsträff, där olika ämnen som berör familjen, barn, ungdom, samhälle och miljö diskuteras.

Föreningen tillhandahåller också många moderna pedagogiska hjälpmedel, utöver att hjälpa ungdomar att integreras i samhället. Vi ser alltid efter att tjäna det svenska samhället, som vi anser vara en del av.

Forumet tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom “Albymoské”. Föreningen samarbetar med andra föreningar i Botkyrka både kommunala och statliga, för att bidra till effektivt till samhället. Föreningen tillhandahåller olika sociala aktiviteter genom familje- och ungdomsträff, där olika ämnen som berör familjen, barn, ungdom, samhälle och miljö diskuteras.

En plats för dig

Vårt islamiska centrum är stolt över sitt arv av mångfald, öppenhet, samhällsengagemang och samhällsbyggande. Lär dig vad som får oss att kryssa för – vår inställning till islam och vår definition av den muslimska identiteten Amershahan, som alla formar karaktären i vårt samhälle.