Vilka är muslimerna

Omkring en fjärdedel av världens befolkning är muslimer. Av dessa är ca 18% araber.

Världens största muslimska samhällen finns i Indonesien, den indiska subkontinenten och andra delar av Asien. Islam är också utbredd i många delar av Afrika, och betydelsefulla minoriteter finns i Kina, Ryssland, Europa, Nord- och Sydamerika och Oceanien.

Mer om Islam