Om Profeten Mohammad

Muslimer tror att Mohammad (fred över honom) är den sista profeten i den långa profetkedjan som skickades till att kalla människor till Gudsdyrkan och Gudslydnad. Några av dessa profeter är: Adam, Abraham, Jacob, Moses och Jesus. 

Muslimer tror att Profeten Mohammad (fred över honom) skickades med den heliga Koranen för att demonstrera hur dess lärdomar ska appliceras. 

Profetens (fred över honom) fru, Aisha, blev ombedd att beskriva profeten (fred över honom), hon svarade: Hans moral är det Koranen. Vilket berättar om hur profeten (fred över honom) följde Koranens ädla lärdomar och applicerade dem i varje aspekt av hans liv och vardag. 

Uppdrag: Barmhärtighet

Allah säger: ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.”

Utöver kallandet av människor till bön och fastan lärde profeten Mohammad (fred över honom) oss att ens tro på Gud måste påverka ens beteende gentemot andra människor.  Profeten (fred över honom) sade: ”Den bästa av er är den med bäst moral”

Många av profetens lärdomar betonar vikten mellan ens tro och handling. Profeten (fred över honom) sade: ”Den som tror på Allah och den sista dagen, bör inte skada sin granne, bör behandla sin gäst med generositet och den som tror på Allah och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst”

Mer om Islam