Familjträff

Vi har en träff en gång månaden där familjer som är medlemmar samlas och lär känna varandra.