Image 2023-03-14

Ditt bidrag gör skillnad!

Albymoskén arbetar för att vi och våra barn ska ha en plats för att praktisera vår religion och utföra våra riter.

Moskén har en driftkostnad och håller många aktiviteter och program. Moskén samarbetar också med flera välgörenhetsorganisationer, för att stötta de fattiga och behövande. Genom att bidra till moskén hjälper du att säkra driftkostnaderna och fortsättningen av moskéns aktiviteter.

Detta är ett bidrag för Guds sak som man belönas mycket för.

Profeten, fred över honom, sade: ”En människas rikedom minskar inte av välgörenhet.”

Org.nr: 815601-0947

Bankgiro: 5233-5916
Swish: 123 277 16 24

Org.nr: 815601-0947

Bankgiro: 5233-5916
Swish: 123 277 16 24

Bidra till Albymoske

Belopp: 75 SEK

Bidra till vår inslamling för att köpa Albymoské och få en enorm belöning.

Zakat Alfitr (Ramadan)

Belopp: 75 SEK

Betala din Zakat Alfitr genom Albymoské, Zakat Alfitr är 75 kr per person. Pengarna går till de fattiga och behövande.

Zakat Almal (Zakat på pengar)

Belopp: 2,5 %

Betala din Zakat Almal genom Albymoské till de berättigade enligt Islam att få den (2.5%).

Fastan Kaffarah

Belopp: 75 SEK

Betala din Kaffarah genom Albymoské. Om du inte kan fasta på grund sjukdom eller en annan anledning ska du betala kaffarah på 75 kronor per dag.

Naturliga Katastrofer

Belopp: 0 SEK

Albymoskén levererar dina donationer till de hårt drabbade av naturilga katastrofer såsom översvämningar och jordbävningar.

Qurbani (Odhiya)

Belopp: 700, 1500, 2000 SEK

Qurbani är djuren som offras för att komma närmare Allah. Djur som man kan offra: får, getter, kor, kameler.

Fastbrytning (Iftar)

Belopp: 80 SEK

Betala för fastbrytningen av de fastande och få lika mycket belöning som de får.

Fattiga & Föräldralösa

Belopp: 0 SEK

Donera till de fattiga och föräldralösa som inte har en inkomstkälla och behöver din hjälp för att klara vardagen.