Qurbani (Odhiya)

Qurbani är djuren som offras för att komma närmare Allah. Djur som man kan offra: får, getter, kor, kameler.

Man kan betala 700 kronor, 1500 kr, 2000 kr.

OBS: ett får räcker för ett hushåll. En ko eller kamel räcker för 7 hushåll. Att offra Qurbani är en sunna av profeten Mohammad (fred över honom).


SEK