Fattiga & Föräldralösa

Den som tat hand om en föräldralös och tillgodoser den föräldralösas behov är nära profeten på domedagen. Albymoské levererar ditt bidrag till de fattiga och föräldralösa.


SEK