Bidra till Albymoske

Albymoskén arbetar för att vi och våra barn ska ha en plats för att praktisera vår religion och utföra våra riter. Moskén har en driftkostnad och håller många aktiviteter och program. Ditt bidrag behövs för att dessa aktiviteter sla fortsätta.


SEK