Islamic Identity

Hur kan vi då visa vår kärlek för den bästa människan som levt på denna jord “Profeten Mohammad” (saaws)?

Hur kan vi då visa vår kärlek för den bästa människan som levt på denna jord “Profeten Mohammad” (saaws)?

Profeten Muhammad (saaws)`s födelse var en barmhärtighet för hela mänskligheten, han var en vägledning, han väckte sovande hjärtan, förde med sig hopp och förklarade vad den riktiga meningen med livet är. Han kämpade mot okunnighet, missförstånd, orättvisa och för människors lika värde, han var helt klart ljuset i mörkret.

Läs mer