Bön och Gudsdyrkan

Moskén har öppet under alla fem bönetiderna, varje dag, året runt. Dessutom håller moskén fredagspredikan och fredagsböner. Moskén organiserar firandet av samtliga högtider.