Aktiviteter

Veckoprogram och Aktiviteter

Barnens program

Moskén organiserar olika aktiviteter för barn, som sabbats- och söndagsskolan, scouter, kurser i design, målarfärg och teckning samt hjälp med läxor. Det ger också underhållande saliv.

Ungdomsprogram

Moskén organiserar många vetenskapliga kurser för ungdomar, till exempel undervisning i arabiska. Moskén deltar också i workshops som hjälper unga människor att integreras i samhället

Program för vuxna

Moskén organiserar flera kurser för vuxna, såsom undervisning i arabiska språket och recitationsreglerna, samt medvetenhetsföreläsningar för samhällsproblem, samt att diskutera några familjeproblem och utbildningsproblem och försöka lösa dem på ett sätt som står i proportion till samhället.